Samodzielne stanowisko ds. kadr:
Agnieszka Stankowska


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kadr należy realizacja polityki zarządzania kadrami, w szczególności:

  1. nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy pracowników Muzeum,
  2. prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników,
  3. prowadzenie całokształtu spraw personalnych, w tym: akt osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy, zwolnień od pracy,
  4. koordynacja procesu rekrutacji pracowników,
  5. opracowanie, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją planów szkoleń,
  6. nadzór nad terminowością oraz prawidłowością współpracy dotyczącej usług z zakresu medycyny pracy.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 350


e-mail: a.stankowska@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów