Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy w szczególności:

  1. przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie przepisów prawa,
  2. opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz umów,
  3. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi,
  4. przygotowywanie i realizacja procesu zamówień publicznych.