Samodzielne stanowisko ds. promocji:
Bartosz Chmielnik


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. promocji należy w szczególności:

  1. opracowywanie i realizacja strategii promocyjnej i marketingowej Muzeum,
  2. współpraca z mediami,
  3. nadzór nad prowadzeniem jednolitej polityki informacyjnej Muzeum,
  4. organizowanie i koordynowanie działań w zakresie oferty usługowej,
  5. inicjowanie, koordynowanie oraz realizowanie działań w celu pozyskania sponsorów,
  6. prowadzenie strony internetowej oraz profili Muzeum w mediach społecznościowych, komunikacja z odbiorcami,
  7. opracowywanie zestawień frekwencji oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków dotyczących preferencji odbiorców oferty Muzeum,
  8. wyszukiwanie i gromadzenie informacji medialnych dotyczących działalności Muzeum.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 397


e-mail: b.chmielnik@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów