Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych:
Małgorzata Michałek


Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych należy w szczególności:

  1. zarządzenie w Muzeum:
    1. obsługą administracyjną,
    2. sprawami z zakresu działalności socjalnej,
    3. przygotowywaniem i realizacją procesu zamówień publicznych,
    4. całokształtem spraw dotyczących bezpieczeństwa i stanu technicznego budynków i urządzeń oraz zabezpieczenia technicznego zbiorów w tym ochrony przeciwpożarowej,
    5. całokształtem spraw dotyczących prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych,
    6. gospodarką rzeczowym składnikami majątku (z wyłączeniem zbiorów).
  2. koordynowaniem prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
  3. opracowywaniem propozycji i wniosków dotyczących preliminarza budżetowego w zakresie administrowania Muzeum.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 332


e-mail: m.michalek@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów