Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

 1. koordynowanie działalności wewnętrznej Muzeum i obsługi administracyjnej,
 2. zarządzanie i administrowanie zasobami informatycznymi Muzeum,
 3. administrowanie majątkiem Muzeum (z wyłączeniem zbiorów),
 4. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum,
 5. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją obiektów, środkami transportu, zapatrzeniem i gospodarką materiałową Muzeum,
 6. nadzór nad zabezpieczeniem budynków i zbiorów Muzeum pod kątem ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej,
 7. kontrola i nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego infrastruktury Muzeum,
 8. organizowanie i nadzór nad realizacją prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych Muzeum,
 9. zapewnienie technicznego zabezpieczenia organizowanych wystaw i wydarzeń Muzeum, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 10. utrzymanie w nienagannym stanie budynku, terenu wokół budynku oraz pomieszczeń Siedziby Muzeum (Rynek 3),
 11. bieżąca obsługa zwiedzających w Siedzibie Muzeum (Rynek 3).