Dział Historii Muzeum Okręgowego w Tarnowie zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem muzealiów o wyjątkowej wartości historycznej, przede wszystkim tych upamiętniających dzieje miasta i regionu tarnowskiego. Wśród nich znajdują się najcenniejsze i najstarsze dokumenty pergaminowe, szczególnie nadania królewskie i księgi miejskie, ale także stare fotografie, mapy, pocztówki, prasa, prywatne korespondencje i wiele innych. Pod względem chronologicznym zbiory sięgają początków XV w., najstarszym w kolekcji dokumentów pergaminowych jest nadanie królewskie Władysława Jagiełły z 1419 r. Zbiory dokumentują zarówno szczęśliwe jak i tragiczne losy Tarnowa, jego okolic i mieszkańców na przestrzeni wieków. Dzieje „oficjalne” miasta, a także nie mniej interesujące prywatne losy jego mieszkańców. Wiele z nich, szczególnie dokumenty pergaminowe z XVI i XVII wieku, czy późniejsze, obrazujące życie Tarnowian w okresie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, i w mrocznych latach hitlerowskiej okupacji, ma unikalną wartość historyczną. Dział Historii oprócz gromadzenia zbiorów, zajmuje się także organizacją wystaw czasowych i stałych, a także różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Przykładem może być ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale także zwiedzających z innych miast, wystawa czasowa „To właśnie Tarnów – Wielcy Tarnowianie”, ukazująca de facto dzieje miasta i regionu w „pigułce” od czasów prehistorycznych po okres międzywojenny. Merytoryczną jej kontynuację stanowi ekspozycja mieszcząca się w Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, poświęcona historii II wojny, oraz działalności Polskiego Państwa Podziemnego w czasie okupacji. Aktualnie opracowywana jest kolejna wystawa „Tarnów-niepodległy”, która uświetnić ma obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zadaniem jej będzie ukazanie drogi do niepodległości galicyjskiego miasta, przez pryzmat Tarnowa i jego mieszkańców.


Kontakt do Działu Historii