Dział Sztuki
kierownik Barbara Bułdys


Do zadań Działu Sztuki w szczególności należy:

   1. nadzór merytoryczny nad stałymi ekspozycjami w Oddziałach:
     1. Muzeum Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej,
     2. Muzeum Zamek w Dębnie,
     3. Muzeum Dwór w Dołędze,
   2. nadzór merytoryczny nad wystawami czasowymi organizowanymi przez Dział,
   3. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów z zakresu sztuk plastycznych oraz rzemiosła i przemysłu artystycznego, w statutów określonym zakresie, w ramach istniejących kolekcji:
     1. malarstwa,
     2. rysunku,
     3. rzeźby,
     4. grafiki,
     5. plakatu,
     6. ekslibrisu,
     7. etykiet winnych,
     8. ceramiki,
     9. szkła,
     10. mebli i ram,
     11. wyrobów metalowych i przemysłu artystycznego (w tym zwłaszcza: złotnictwa, biżuterii, strojów i tkanin, wyrobów z drewna oraz materiałów pochodzenia organicznego, medali i plakiet, dewocjonaliów i judaików, dawnych militariów o cechach artystycznych, zastawy stołowej),
   4. opieka nad depozytami przechowywanymi w Muzeum, zgodnymi rodzajowo z zakresem zbiorów gromadzonych przez Dział,
   5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z zakresem Działu,
   6. ewidencjonowanie zbiorów znajdujących się pod opieką Działu, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów to jest: inwentarzy muzealiów, kart ewidencyjnych, rejestrów pomocniczych zbiorów oraz przechowywanie dokumentacji prac konserwatorskich wykonywanych przy zbiorach Działu,
   7. prowadzenie magazynów zbiorów Działu,
   8. organizowanie wystaw czasowych podejmujących tematykę zgodną z zakresem gromadzonych zbiorów,
   9. przygotowywanie publikacji i katalogów zbiorów Działu,
   10. realizowanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Działu,
   11. planowanie, zlecanie i nadzorowanie konserwacji zbiorów Działu,
   12. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o realizowane wystawy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 363


e-mail: b.buldys@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów