Samodzielne stanowisko ds. zbiorów bibliotecznych:
Lucyna Marzec-Pałach


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. zbiorów bibliotecznych należy w szczególności:

  1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie publikacji związanych z działalnością Muzeum,
  2. powiększanie zbiorów bibliotecznych Muzeum,
  3. współpraca z innymi muzeami oraz instytucjami kultury w kraju i poza granicami w zakresie wymiany publikacji Muzeum,
  4. edytorskie przygotowywanie publikacji własnych Muzeum,
  5. opracowywanie oraz elektroniczne ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych Muzeum.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 330


e-mail: l.palach@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów