Biblioteka Muzeum powstała w zasadzie w dniu otwarcia Muzeum Miasta Tarnowa, czyli w czerwcu 1927 roku. Był to zapewne niepozorny księgozbiór podręczny służący do opracowywania skromnych wtedy jeszcze zbiorów muzealnych. Księgozbiór ten na przestrzeni lat rozrastał się dzięki darczyńcom, zakupom a w okresie ostatnich 10 lat również dzięki kontaktom z wydawnictwami i innymi Muzeami oraz nawiązaniu współpracy w ramach wymiany wydawnictw.

Biblioteka Muzeum Okręgowego w Tarnowie jest biblioteką fachową gromadzącą i opracowującą materiały biblioteczne z zakresu historii (zwłaszcza regionalnej), historii sztuki, archeologii, etnografii i muzealnictwa. Biblioteka gromadzi zarówno druki zwarte jak i czasopisma ściśle związane ze specyfiką zbiorów muzealnych a także tarnoviana.

Zbiory biblioteczne służą głównie pracownikom Muzeum do opracowywania muzealiów, pracy badawczej i naukowej ale udostępniane są również czytelnikom z zewnątrz. Szczególnie zainteresowani są naszymi zbiorami bibliotecznymi regionalni (chociaż nie tylko) badacze, opracowujący różnego rodzaju zagadnienia historyczne. Pracownicy Biblioteki służą im różnoraką pomocą merytoryczną, niekiedy pomagając w znalezieniu informacji poza dostępnymi w bibliotece materiałami. Ze zbiorów bibliotecznych często korzystają też uczniowie i studenci piszący prace związane z Tarnowem czy regionem. Księgozbiór jest tak opracowany, że poszukiwane pozycje (jeśli je Biblioteka posiada) mogą być udostępniane czytelnikom natychmiast. Większość współczesnych wydawnictw dotyczących historii Tarnowa i regionu oparta jest na materiałach zgromadzonych w muzealnej Bibliotece, ze zbiorów której korzystali autorzy tychże opracowań.

W Bibliotece Muzeum przechowywany jest także depozyt książek Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, są to zarówno wydawnictwa w języku polskim jak i węgierskim.

Biblioteka Muzeum Okręgowego osobom niezatrudnionym w Muzeum udostępnia materiały tylko na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczenia zbiorów na zewnątrz.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


Kontakt do biblioteki