Julian Grabowski

Julian Grabowski – urodził się w Tarnowie w 1922 r. W 1936 r. ukończył Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie, w latach 1936-39 uczęszczał do III Państwowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Podczas okupacji mieszkał w Tarnowie.

W 1945 r. rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Tarnowie.

W latach 1947-1952 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Czesława Rzepińskiego, Zbigniewa Pronaszki, Zygmunta Radnickiego i Eugeniusza Eibischa. Z Eibischem łączyła Grabowskiego przyjaźń, był na uczelni jego asystentem.

Już podczas studiów wystawiał swoje prace malarskie, rysunkowe i graficzne na wystawach w Krakowie i Tarnowie.

W roku 1952 uzyskał dyplom ukończenia Wydziału Malarstwa, oraz ukończył czteroletnie Studium Pedagogiczne przy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W roku 1957 rozpoczął pracę pedagogiczną w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, gdzie uczył rysunku wraz z ćwiczeniami kolorystycznymi oraz kompozycji z liternictwem.

Był współorganizatorem tarnowskiej grupy twórczej “Leliwa”, z którą wystawiał swoje prace w latach 1956-1960.

Od 1954 r. należał do tarnowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, którego działalnością kierował będąc prezesem w latach 1959-1961 oraz 1971-1973. Jako prezes oddziału ZPAP, założył grupę młodych artystów, którą nazwano “Grupą 13”. Opiekował się także grupą plastyków “Tarnowianie”.

Julian Grabowski zrealizował 9 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 50 wystawach w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w Polsce, na Węgrzech, we Francji, Niemczech i USA.

Zmarł w wieku 51 lat, 28 lutego 1973 r., jako artysta w pełni sił twórczych. W pamięci przyjaciół i znajomych pozostał jako człowiek serdecznie bliski i życzliwy wszystkim ludziom, jako artysta, którego całe życie związane było z Tarnowem. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych i związkowych, m.in. Medal Krakowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych za twórczość malarską.