Obiekty Muzeum Okręgowego w Tarnowie eksponowane na Wawelu

Wędrując po Krakowie proszę zajrzeć na Wawel, gdzie ma miejsce wystawa pt. „Sztuka konserwacji. Konserwacja sztuki. Dokonania konserwatorów Zamku Królewskiego na Wawelu w ostatnim ćwierćwieczu” (24 kwietnia – 16 września 2018).

Pośród zgromadzonych tam, specjalnie wybranych na tę okoliczność osiemdziesięciu czterech zabytków, obrazujących najważniejsze dokonania wawelskich konserwatorów z lat 1995-2018, ze wszystkich siedmiu pracowni, znalazły się obiekty pochodzące z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Są to cztery sterczyny, elementy ozdobne baldachimu, z  barokowego łoża paradnego z końca XVII w. pochodzącego z Zamku książąt Sanguszków w Podhorcach. Obecnie łoże znajduję się w depozycie na Wawelu.

Skomplikowana i pracochłonna konserwacja poszczególnych elementów tego obiektu systematycznie prowadzona jest przez Pracownię Konserwacji Tkanin Zabytkowych na Wawelu i trwa od wielu lat, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku.

Do tej pory zakończono konserwację baldachimu z czterema falbanami i wezgłowiem. Kontynuowane są prace przy kotarach i kapie łoża.

Docelowo, po zakończeniu wawelskiej wystawy prezentowane sterczyny zostaną zamontowane w narożnikach baldachimu i zobaczyć je będzie można na Zamku w Pieskowej Skale, oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu.

Prezentowana wystawa znakomicie tłumaczy na czym polega mozolna, codzienna praca konserwatorów dzieł sztuki, „chirurgów” zabytków, najcenniejszych pamiątek z przeszłości. Zgromadzone na niej przedmioty reprezentujących różne techniki i dziedziny (malarstwo, tkaniny zabytkowe, rzemiosło, drewno, ceramika, archeologia).

Praca konserwatora wymaga nie tylko cierpliwości, wiedzy i zdolności manualnych, ale także doświadczenia i współdziałania w zespole. Przy jednym obiekcie nierzadko pracuje równocześnie kilku specjalistów, także z różnych dyscyplin, jak chociażby przy tarnowskim obiekcie (tkania, drewno).

BB