ZPP 02/2019 usługi poligraficzne

ZNAK SPRAWY ZPP 02/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-01-21 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

ONStudio Sp. z o.o.
Kajki 3/1,
10-546 Olsztyn

na kwotę: 20 421,69 zł brutto