ZPP 35/2018 – Remont kominów oraz mocowanie gąsiorów na Zamku w Dębnie

ZNAK SPRAWY ZPP 35/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-09-14 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

postępowanie unieważnione