AD-271-1-1/2020 Roboty budowlane: “Montaż zabezpieczeń elektronicznych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie” – w podziale na dwie części

ZNAK SPRAWY AD-271-1-1/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-07-06 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie:

https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1780946,ad-271-1-12020-roboty-budowlane-montaz-zabezpieczen-elektronicznych-w-obiektach-muzeum-okregowego-w-.html

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:
SYNTAX Krzysztof Jarosz
33-150 Wola Rzędzińska 177B
Na kwotę 114.694,20 zł brutto