AD-271-1-1-II/2020 Roboty budowlane: Montaż zabezpieczeń elektronicznych w obiekcie Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: montaż instalacji antywłamaniowej (SSWiN)

ZNAK SPRAWY AD-271-1-1-II/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-07-27 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1790954,ad-271-1-1-ii2020-roboty-budowlane-montaz-zabezpieczen-elektronicznych-w-obiekcie-muzeum-okregowego-.html