AD-271-2-11/2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: montaż instalacji antywłamaniowej (SSWiN)”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-11/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-07-31 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Pracownia Projektowa „ED-MAL” inż. Edward Malaga
ul. Jaworowa 4
33-300 Nowy Sącz

na kwotę: 3075,00 zł brutto