AD-271-2-12/2020 Sprzedaż i dostawa preparatów do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej

ZNAK SPRAWY AD-271-2-12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-08-13 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

NRC Spółka z o.o.
ul.Tarnowska 83C
33-111 Koszyce Wielkie

na kwotę: 2741,00 zł brutto