AD 271-2-13/2020 Podłączenie budynku Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci w Tarnowie za pomocą kabla światłowodowego w celu umożliwienia dostępu do sieci Internet oraz świadczenia usług – dostępu do sieci Internet oraz linii telefonicznej VOIP

ZNAK SPRAWY AD 271-2-13/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-08-25 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie unieważnione