AD-271-2-14/2020 Skład, łamanie, druk i dostawa dwutomowego katalogu zbiorów „Ceramika i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”.

ZNAK SPRAWY AD-271-2-14/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-08-24 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie unieważnione