AD-271-2-26/2020 Wykonywanie kalendarzy trójdzielnych

ZNAK SPRAWY AD-271-2-26/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-12-15 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Drukarnia Awi-Graf
ul. Kopernika 3-5,
70-241 Szczecin

na kwotę: 1200,00 zł brutto