AD-271-2-3/2020 Sprzedaż i dostawa środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-3/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-01-15 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Firma Handlowa „Mado”
Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała
ul. Krzyska 9A,
33-100 Tarnów

na kwotę: 22 583,65 zł brutto