AD-271-2-4/2020 Wykonanie toreb reklamowych EKO z nadrukiem

ZNAK SPRAWY AD-271-2-4/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-03-03 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

S60 Łukasz Lasek
ul. Braci Saków 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 1199,25 zł brutto