AD 271-2-5/2020 Świadczenie usług polegających na przeglądach oraz usuwaniu awarii urządzeń gazowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-5/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-04-17 15:30:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

F.H. „ANNA” Waśniowski Piotr,
ul. Wyszyńskiego 3/32,
33-200 Dąbrowa Tarnowska

na kwotę: 2620,00 zł brutto