AD-271-2-9/2020 Kompleksowa dezynfekcja i czyszczenie instalacji klim.-went. w budynku Muzeum Okręgowego w Tarnowie przy ulicy Rynek 3 w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-9/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-07-20 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Biuro Handlowe Eksport-Import Krzysztof Nowakowski
ul. Tadeusza Kościuszki 9
09-402 Płock

na kwotę: 23 247,00 zł brutto