AD-271-2-9/2020 Kompleksowa dezynfekcja i czyszczenie instalacji klim.-went. w budynku Muzeum Okręgowego w Tarnowie przy ulicy Rynek 3 w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-9/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-07-20 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi