ZPP20-IV/2017 Przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane pn.: Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP20-IV/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-12-22 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1392566,zpp-20-iv2017-roboty-budowlane-pn-przebudowa-i-rozbudowa-zespolu-kamienic-rynek-2021-i-kapitulna-9-o.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania.
oraz:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

RPO - logotypy