ZPP 03/2018 Sprzedaż i dostawa środków czystości oraz materiałów do sprzątania

ZNAK SPRAWY ZPP 03/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-01-15 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Firma Handlowa  MADO s.c. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała

ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów

na kwotę: 15 025,61 zł