ZPP 05/2018 Konserwacja, serwisowanie i naprawa instalacji CCTV w oddziałach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 05/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-02-12 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

SYNTAX Krzysztof Jarosz
33-150 Wola Rzędzińska 177 B
na kwotę 6.916,00 zł