ZPP 06/2018 Wykonanie usług poligraficznych

ZNAK SPRAWY ZPP 06/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-02-12 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

LMR-Marketing s.c.
Marta Baran Tomasz Malisiewicz

ul. Spokojna 20B, 33-100 Tarnów

na kwotę: 17 614,00 zł