ZPP 11/2018 Prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów muzealnych pn. “Staropolskim obyczajem – od świtu do zmierzchu życia” w ramach programu “Bon Kultury”

ZNAK SPRAWY ZPP 11/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-03-15 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:
Bartosz Wesołowski, Brzesko na kwotę 10 200,00 zł brutto