ZPP 18/2018 Prowadzenie warsztatów muzealnych towarzyszącym zajęciom edukacyjnym „Z Bemem w Siedmiogrodzie” w ramach programu „Bon Kultury”

ZNAK SPRAWY ZPP 18/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-05-02 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:
Anna Bielak, Swoszowa na kwotę 5 456,00 zł brutto