ZPP 29/2018 Wykonanie usług poligraficznych

ZNAK SPRAWY ZPP 29/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-07-06 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Studio B&W Wojciech Janecki
ul. Podjazdowa 2/31,
41-200 Sosnowiec

na kwotę: 1 955,70 zł brutto