ZPP 36/2018 Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: „Remont kominów oraz mocowanie gąsiorów na Zamku w Dębnie”

ZNAK SPRAWY ZPP 36/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-09-14 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Wybrano ofertę wykonawcy Przygotowanie i Realizacja Inwestycji INWEST-COM inż. Janusz Kiecka, ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów, kwota brutto 1 200,00 zł.