ZPP 38/2018 PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZEALNYCH TOWARZYSZĄCYM ZAJĘCIOM EDUKACYJNYM „UWAGA! POCIĄG!” W RAMACH PROGRAMU „BON KULTURY”

ZNAK SPRAWY ZPP 38/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-10-01 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Annę Bielak
Szerzyny
na kwotę: 8 950,00 zł brutto