ZPP 47/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 47/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-01-11 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę artykułów i sprzętu biurowego wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo „Lobos” Sp. z o. o.
al. Pokoju 1A,
31-548 Kraków

na kwotę: 25 521,99 zł brutto

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę tonerów i wkładów drukujących wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

„Fortis-Print” Łukasz Wrochniak
ul.Sikorskiego 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 15 285,78 zł brutto