ZPP 49/2018 Publikacja „Rocznik Tarnowski”

ZNAK SPRAWY ZPP 49/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-12-12 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Wydawnictwo Regis
Anita Własnowolska-Bielak
Łapczyca 573,
32-744 Łapczyca

na kwotę: 5 355,00 zł brutto