ZPP 52/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów plastycznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 52/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-01-10 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

„Apeks” Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych
Józef Wojciechowski
ul. Środkowa,
33-112 Tarnowiec

na kwotę: 5 019,30 zł brutto