ZPP12/2018 Usługa krawiecka – uszycie strojów historycznych do celów edukacyjnych w ramach Bonu Kultury

ZNAK SPRAWY ZPP 12/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-03-14 15:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:
Usługi krawieckie, Wojciech Chrobak, Świebodzin 202, 33-114 Rzuchowa na kwotę 3000,00 zł brutto