ZP 26-II/2018 Roboty budowlane “Restauracja, konserwacja i rewitalizacja Zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu – relokacja zabytkowej Chaty Stefanii Łączyńskiej” cz. VII w ramach projektu „SKANSENOVA– systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

ZNAK SPRAWY ZP 26-II/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-08-08 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.07.2018
– zmiana treści SIWZ z dnia 25.07.2018
– wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.07.2018
– informacja z otwarcia ofert z dnia 8.08.2018
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2018

dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1476090,zp-26-ii2018-roboty-budowlane-restauracja-konserwacja-i-rewitalizacja-zagrody-felicji-curylowej-w-za.html

 

Projekt Skansenova - logotypy