AD-271-2-11/2019 Wykonanie usługi cateringowej dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie podczas wydarzenia „Gala finałowa Święta Małopolski”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-11/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-06-07 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie zostało unieważnione.