AD-271-2-12/2019 usługi poligraficzne (działalność bieżąca)

ZNAK SPRAWY AD-271-2-12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-06-10 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

S60 Łukasz Lasek
ul. Braci Saków 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 3 504,57 zł brutto