AD-271-2-14/2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej (SSWiN) oraz przeciwpożarowej (SSP)”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-14/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-06-13 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Postępowanie zostało unieważnione.