AD-271-2-18/2019 Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-18/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-10-24 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi