AD 271-2-2 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie w ramach projektu Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”

ZNAK SPRAWY AD 271-2-2

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-03-12 11:00:00

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy z Wykonawcą:

Oferta wspólna
Wojciech Wesołowski firma “WW partner TB” N.Sącz
Leszek Smajdor Firma “SMAJDOR” N.Sacz
Edward Malaga Pracownia Projektowa “ED MAL” N.Sącz
na kwotę: 24.600,00 zł brutto