AD-271-2-22/2019 Skład, łamanie, druk i dostawa publikacji: katalog wystawy „Wielcy Nieobecni”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-22/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-11-25 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Partner Poligrafia
Andrzej Kardasz
ul. Szosa Baranowicka 77,
15-523 Białystok

na kwotę: 2026,50 zł brutto