AD-271-2-23/2019 Skład, łamanie, druk i dostawa publikacji: „Jan Głuszak Dagarama – genialny wizjoner z Tarnowa”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-23/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-12-09 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Start: 2019-11-29 10:00:00
Koniec: 2019-12-09 10:00:00

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Partner Poligrafia
Andrzej Kardasz
ul. Szosa Baranowicka 77,
15-523 Białystok

na kwotę: 3994,20 zł brutto