AD-271-2-3/2019 Prowadzenie warsztatów muzealnych towarzyszącym zajęciom edukacyjnym “Uwaga! Pociąg!” w ramach programu “BON KULTURY”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-3/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-03-14 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy z Wykonawcą:

Anna Bielak, Szerzyny
na kwotę: 12.690,00 zł brutto