AD-271-2-6/2019 PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZEALNYCH TOWARZYSZĄCYM ZAJĘCIOM EDUKACYJNYM „KWIATY ZALIPIAŃSKIE FELICJI I STEFANII” W RAMACH PROGRAMU „BON KULTURY”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-6/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-04-17 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi