AD-271-2-7/2019 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Budowa sieci cieplnej wraz z systemem teletechniki na dz. 81, 164, 151, 74 obręb 229 m. Tarnów z przyłączami do budynków Rynek 1 i Rynek 3”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-7/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-05-29 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

„SMAJDOR” Nowy Sącz
inż. Leszek Smajdor
ul. Grunwaldzka 200f,
33-300 Nowy Sącz

na kwotę: 59 471,00 zł brutto