AD 271-1-1/2019 Roboty budowlane „Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY AD 271-1-1/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-03-21 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 22.03.2019
dostępna jest na stronie
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1570035,ad-271-1-12019-roboty-budowlane-termomodernizacja-budynku-muzeum-etnograficznego-w-tarnowie.html

 

finansowanie_projekt