AD 271-1-1-II/2019 Roboty budowlane: „Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY AD 271-1-1-II/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-04-12 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
informacja z otarcia ofert z dnia 12.04.2019 r.
zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.06.2019 r.
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 27.06.2019 r.

dostępna jest na stronie:

https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1579758,ad-271-1-1-ii2019-roboty-budowlane-termomodernizacja-budynku-muzeum-etnograficznego-w-tarnowie.html

 

finansowanie_projekt